Sisa Anggaran TA 2023

Jenis Belanja

Pagu

Realisasi

%

Sisa

%

Bobot Thd Sisa (%)

Belanja Pegawai (A)

0

0

0,00

0

0,00

0,00

Belanja Barang (B)

0

0

0,00

0

0,00

0,00

   Belanja Barang Operasional

0

0

0,00

0

0,00

0,00

   Belanja Barang Non Operasional

0

0

0,00

0

0,00

0,00

Belanja Modal (C)

0

0

0,00

0

0,00

0,00

Total Belanja (A+B+C)

0

0

0,00

0

0,00

0,00

Rincian Sisa Anggaran TA 2023

Jenis Belanja

Sisa

%

Bobot Thd Sisa (%)

Bobot Thd Pagu (%)

Belanja Pegawai (A)

0

0,00

0,00

0,00

Belanja Barang (B)

0

0,00

0,00

0,00

   Belanja Barang Operasional (Non Outstanding Kontrak)

0

0,00

0,00

0,00

   Belanja Barang Operasional (Outstanding Kontrak)

0

0,00

0,00

0,00

   Belanja Barang Non Operasional (Non Outstanding Kontrak)

0

0,00

0,00

0,00

   Belanja Barang Non Operasional (Outstanding Kontrak)

0

0,00

0,00

0,00

Belanja Modal (C)

0

0,00

0,00

0,00

   Belanja Modal (Non Outstanding Kontrak)

0

0,00

0,00

0,00

   Belanja Modal (Outstanding Kontrak)

0

0,00

0,00

0,00

Total Belanja (A+B+C)

0

0,00

0,00

0,00